ssit

Kurs Instruktora Narciarstwo

Szczegółowe informacje dotyczące kursów udziela:

Piotr 601 493 749 Tomasz 606 43 76 29

Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie. Wymagana jest swobodna, poprawna technicznie umiejętność jazdy na nartach. Stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora  w zakresie narciarstwa zjazdowego. Zajęcia na kursie będą prowadzić pracownicy uczelni wyższych oraz doświadczeni trenerzy i instruktorzy narciarstwa zjazdowego. Podczas kursu zajęcia trwają praktycznie cały dzień a więc istnieje konieczność pełnej dyspozycyjności do zajęć w godz. 8.00 do 15.00.

Kwalifikacje:

Ukończenie kursu umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych o specjalności narciarstwo zjazdowe. Przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, a w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz szkolnych i uczniowskich klubów sportowych.

Koszt kursu: cena w aktualnościach

W ramach tej kwoty uczestnik kursu otrzymuje: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, doszkalanie, testy sprawnościowe, przybliżenie zagadnień organizacji zawodów sportowych, zapoznanie z nowymi trendami w narciarstwie zjazdowym, organizacje kursu, egzamin końcowy, uzyskanie uprawnień instruktora sportu  ze specjalnością narciarstwa zjazdowego, legitymacje wg. wzoru Ministerstwa Sportu.

Informacje dotyczące zgłoszenia na kurs

Imię i nazwisko, adres, wykształcenie, data i miejsce urodzenia oraz termin i miejsce kursu - należy przesłać na adres elektroniczny tkregiel@wp.pl z dopiskiem: kurs instruktora sportu  ze specjalnością narciarstwo zjazdowe.

Ważne wymogi formalne

  • Minimum średnie wykształcenie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, dostarczyć w pierwszym dniu kursu)
  • Dwa zdjęcia format legitymacyjny (dostarczyć w pierwszym dniu kursu)
  • Wpłata  na numer konta 94 1140 2004 0000 3402 4228 9634 przed rozpoczęciem danego kursu ( w tytule przelewu proszę zaznaczyć: imię i nazwisko, kierunek specjalizacji) lub beżpośrednio w dniu rozpoczęcia kursu

FilmyWykonanie: Adsolutions | CMS: Quick.CMS Copyright © 2011 SSIT. Wszelkie Prawa Zastrzeżone