ssit

Kurs Instruktora Snowboard

Tomasz 606 43 76 29

Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie. Wymagana jest swobodna, poprawna technicznie umiejętność jazdy na snowboardzie. Stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Zajęcia na kursie będą prowadzić pracownicy uczelni wyższych oraz doświadczeni trenerzy i instruktorzy snowboardu. Podczas kursu zajęcia trwają praktycznie cały dzień a więc istnieje konieczność pełnej dyspozycyjności do zajęć w godz. 8.00 do 15.00.

Kwalifikacje:

Ukończenie kursu umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych o specjalności snowboard. Przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach snowboardu, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, a w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz szkolnych i uczniowskich klubów sportowych .

Koszt kursu: cena w aktualnościach

W ramach tej kwoty uczestnik kursu otrzymuje: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, doszkalanie, testy sprawnościowe, przybliżenie zagadnień organizacji zawodów sportowych, zapoznanie z nowymi trendami w snowboardzie, organizacje kursu, egzamin końcowy, uzyskanie uprawnień instruktora sportu ze specjalnością snowboard, legitymacje wg. wzoru Miniserstwa Sportu

Informacje dotyczące zgłoszenia na kurs

Imię i nazwisko, adres, wykształcenie, data i miejsce urodzenia oraz termin i miejsce kursu - należy przesłać na adres elektroniczny tkregiel@wp.pl z dopiskiem: kurs instruktora sportu  ze specjalnością snowboard.

Ważne wymogi formalne

  • Minimum średnie wykształcenie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, dostarczyć w pierwszym dniu kursu)
  • Dwa zdjęcia format legitymacyjny (dostarczyć w pierwszym dniu kursu)
  • Wpłata  na numer konta 94 1140 2004 0000 3402 4228 9634 przed rozpoczęciem kursu (w tytule przelewu proszę zaznaczyć: imię i nazwisko, kierunek specjalizacji) lub bezpośrednio w dniu rozpoczęscia kursu

FilmyWykonanie: Adsolutions | CMS: Quick.CMS Copyright © 2011 SSIT. Wszelkie Prawa Zastrzeżone